La Càtedra desenvoluparà activitats en els àmbits d’investigació, formació i divulgació.