Es desenvoluparan projectes propis de recerca atenent els objectius predeterminats i amb la intenció de cobrir un pla a llarg termini que dote d’informació adequada l’Observatori de l’Escletxa Digital de la Comunitat Valenciana.

 • Concepció de la recerca, ajustant i delimitant del seu àmbit d’interés per a les àrees rurals
 • Disseny de les metodologies i tècniques de recerca
 • Posada en marxa dels treballs de camp
 • Anàlisi de la informació produïda
 • Elaboració d’informes i divulgació en revistes acadèmiques i en altres espais tant acadèmics com socials en general
 • Es desenvoluparan, en alguna de les seues fases, projectes compartits amb les altres Càtedres de Bretxa Digital de la Comunitat Valenciana
 • Concepció compartida de la recerca i aportació de variables d’interés per a l’anàlisi de les àrees rurals
 • Recolzament al disseny de les metodologies i tècniques de recerca
 • Posada en marxa dels treballs de camp
 • Anàlisi compartida de la informació produïda
 • Elaboració d’informes

Es fomentarà la participació en projectes de recerca a nivell regional, nacional o europeu que generen fluxos de coneixement i de relació amb altres institucions.