• Es promouran beques de formació
  • Es donarà suport acadèmic a contractes predoctorals i postdoctorals
  • S’organitzarà formació derivada de les matèries específiques d’interés per a la digitalització i inclusió de les àrees rurals, així com del seu paper per al desenvolupament rural i el reequilibri territorial