L’accés a Internet de qualitat es posiciona com un element crucial per a combatre la despoblació en l’Espanya rural, segons revela l’estudi “La España rural conectada: Radiografía de los usuarios de Internet en pequeños municipios”, realitzat per l’Observatori Asteo. Aquesta investigació, en col·laboració amb la consultora Random Strategy, destaca que el 60% de les persones no consideraria viure en un poble sense accés a Internet d’alta velocitat.

 

L’informe subratlla la importància vital de les infraestructures de connectivitat en les àrees rurals, així com el paper decisiu del teletreball en la revitalització d’aquestes zones. Destaquen la creixent dependència de la connectivitat per a diversos aspectes de la vida quotidiana i laboral en les zones rurals.

 

Entre les principals conclusions de l’informe, es destaca que el 57% dels enquestats considera fonamental comptar amb una connexió a Internet de alta qualitat a casa, un percentatge que augmenta al 67% entre els residents rurals que han viscut prèviament en àrees urbanes. A més, l’estudi ressalta que el 81% dels enquestats perceben el teletreball com una eina molt o bastant positiva per a la reactivació dels municipis rurals, amb un 22% de les persones enquestades teletreballant en aquestes àrees, per damunt de la mitjana nacional.

Més informació a l’article de Redes Telecom.