El programa Único del Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital, que finança xarxes de banda ampla de molt alta capacitat, ha permés que un 90% de la població de la Comunitat Valenciana ja la tinga en disponible els seus domicilis. Això ha sigut possible gràcies a una inversió durant quatre anys de 72 milions d’euros. A més, Único també destinarà en 2023 un total de 6,4 milions d’euros per a millorar la connexió en 122 polígons industrials de 153 municipis. 

 

El programa està alineat amb les polítiques digitals marcades per la Comissió Europea, l’objectiu de la qual és garantir una connectivitat digital per a tota la població. La meta per a 2025 de la Comunitat és que el 100% de la població compte amb una cobertura fixa a 1000 Mbps i un 75% de cobertura mòbil 5G.

Més informació en la nota de premsa de la Generalitat Valenciana.