L’Associació Nacional d’Operadors Locals de Telecomunicacions (Aotec) ha assenyalat que hi ha poblacions de menys de 20.000 habitants en les que els operadors no estan utilitzant l’espectre 5G. Reclamen que l’espectre no utilitzat se cedisca per a les zones rurals en les quals no estiga instaurat per a accelerar l’arribada de la nova connectivitat mòbil. 

 

Aquesta cessió també permetrà que sorgisquen altres empreses que creen infraestructures 5G i exploten l’espectre cedit. D’aquesta manera, la implantació d’aquest recurs tan escàs no quedarà en mans de solament 3 empreses grans, la qual cosa afavoreix uns preus més moderats sobretot en les zones rurals. 

Més informació en el artículo de Zona Movilidad.