Des de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital de la Generalitat Valenciana se han desenvolupat 108 accions formatives que tenen com a objectiu combatre la bretxa digital i impulsar la digitalització en 70 municipis en risc de despoblació.

 

Aquests cursos, en línia o presencials, comprenen des del més bàsic (alfabetització digital), fins a altres habilitats de nivell intermedi o més avançades, com són el funcionament de les xarxes socials o fins i tot la comunicació electrònica amb l’administració. L’objectiu és facilitar a les persones participants una millor gestió dels seus negocis, però també es donen eines per a millorar la comunicació personal o simplement per mantindre els seus coneixements actualitzats.

 

Els municipis escollits han sigut aquells que sofreixen de despoblació per tal que no queden exclosos de la societat digital. Es vol afavorir la igualtat d’oportunitats tant de persones residents com de col·lectius vulnerables.

Més informació en la notícia de Castelló Extra.