El passat mes de novembre va tindre lloc la Mobile Week de Ourense’21. Aquest esdeveniment va provocar una reflexió col·lectiva en el paper que té la tecnologia digital en les persones. El debat va girar al voltant de tres idees:

 

La primera és que la ciutadania rural és una part essencial en la revolució tecnològica. La tecnologia ja existent i la nova podrà ajudar-nos a totes i tots si es tenen en compte les necessitats de les comunitats locals.

 

La segona idea és que les administracions públiques i privades han de fer que la ciutadania rural col·labore per a crear una realitat social inclusiva, que incloga tant la tradició com els valors més joves.

 

La tercera i última és que cal corregir la bretxa digital actual treballant conjuntament amb les persones que aposten per quedar-se al món rural. La tecnologia ha d’entendre’s com una ferramenta que ajude a impulsar una vida digna, saludable i amb més possibilitats per a totes les persones. 

Més detalls a aquest article a The Conversation.