Els habitants de les zones rurals són els principals damnificats per la manca d’accés a Internet de banda ampla. Nogensmenys que un 10,25% de la població de la Comunitat Valenciana, és a dir, més de 518.000 persones -prop de 6 milions de persones a nivell nacional-, encara no tenen accés a Internet d’almenys 100 Mbps a través de xarxes fixes, segons les dades de l’últim informe de banda ampla corresponent a 2021, publicat pel Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital i recollits per l’empresa Eurona.

Tot i la importància dels problemes detectats a la Comunitat Valenciana, les comunitats autònomes on més profunda continua sent aquesta bretxa digital són Aragó, amb un 22,3%, Astúries, amb un 22,5%, Castella i Lleó, amb un 30,4% i Galícia, amb un 23%; pobles de menys de 500 habitants els més afectats.

(Més informació a aquesta notícia).