En 2021, un poc més d’una quarta part (26%) de la població de la Unió Europea entre 16 i 74 anys va informar de tenir habilitats digitals generals per sobre del nivell bàsic. Es va registrar un major percentatge per a les persones que viuen en ciutats (33%), mentre que una proporció menor de les que resideixen en pobles i suburbis (24%) i en zones rurals (20%) posseïen habilitats digitals generals per sobre del nivell bàsic.

 

En aquest sentit, Espanya ocupa un lloc considerablement positiu, situant-se, en el cas de la població que viu en entorns rurals, amb un 32,69% de coneixement digital superior al bàsic, i en el 34,08% i el 41,93% en el cas de pobles i suburbis i ciutats, respectivament. Hi ha un bon marge de millora, però les habilitats de la població són superiors a molts altres països de la Unió Europea.

 

En 26 dels 27 països de la UE, el major percentatge de persones amb habilitats digitals generals per sobre del nivell bàsic es va registrar entre aquells que vivien en ciutats. Malta va ser l’únic país que va registrar un percentatge més alt d’habilitats digitals per sobre del nivell bàsic en pobles i suburbis en lloc de ciutats.

Més informació en aquest estudi d’Eurostat, l’oficina estadística de la Unió Europea.