El primer informe realitzat per la Càtedra de Bretxa Digital Generacional de la Universitat d’Alacant, sota el títol ‘Les persones majors en l’era de la digitalització en la Comunitat Valenciana’, ha detectat diferències entre persones usuàries i l’ús d’Internet que s’intensifiquen, especialment, a partir dels 54 anys. L’estudi es va presentar en el seminari web ‘Tecnologia, persones majors i societat digital. Diferents enfocaments, nous desafiaments’, organitzat per la Càtedra i per la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital.

L’informe planteja una recerca sobre l’accés i ús de les tecnologies en la Comunitat, prenent com a variable principal l’edat, amb especial atenció als majors de 54 anys. A més, també estableix comparatives amb grups poblacionals anteriors i aprofundeix en altres variables que puguen ser significatives en la detecció de les bretxes intragrup, com el sexe i el nivell d’estudis.

Més informació