La Càtedra de Bretxa Digital i Territori de la Universitat Jaume I va tancar l’any 2020 amb una reunió de la comissió de seguiment amb la participació en línia de la directora general per a la Lluita contra la Bretxa Digital, María Muñoz; el vicerector adjunt de Transferència, Innovació i Emprenedoria de l’UJI, David Cabedo; el director de la càtedra a l’UJI, Vicent Querol, juntament amb la cap de servei i la tècnica de l’Observatori de la Societat Digital, Francisca Inés Hernández i Ana María Guerrero, respectivament, i David Beltrán del Programa de Mecenatge i Patrocini.

Constituïda al setembre de 2020 mitjançant un conveni de l’UJI amb la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital de la Generalitat Valenciana, la Càtedra té la finalitat de dur a terme activitats per a potenciar el coneixement, analitzant des de diferents perspectives les causes socioeconòmiques, les conseqüències i les possibles solucions sobre la bretxa digital territorial.

Com es va posar de manifest a la reunió, les activitats realitzades i les iniciatives promogudes durant aquest curt temps de vida s’han enfocat en dos aspectes principals: l’ús de les TIC sota el condicionament de la crisi sanitària i la construcció dels indicadors per a la creació i posada en marxa de l’Observatori de Bretxa Digital de la Comunitat Valenciana. Tenint en compte l’impacte de la Covid-19, en el primer apartat s’ha realitzat una primera investigació exploratòria sobre els diferents obstacles que s’han observat per aquesta situació excepcional, juntament amb els factors propis del territori que frenen la immersió en la plena digitalització. Per això, s’ha treballat en la captació i enteniment dels contextos, col·lectius i espais de major vulnerabilitat en la transformació cap a una societat digital en les zones rurals autonòmiques en temps de pandèmia.

Pel que fa a l’Observatori de Bretxa Digital, els primers passos ferms han consistit en la revisió teòrica i documental de dades per a l’elaboració d’indicadors adequats, tant per a la futura radiografia de la bretxa digital com per a la de factors claus que s’articulen entre el fet territorial i el procés de digitalització.