Segons Eurona, l’empresa especialitzada en serveis i solucions de connectivitat per a zones rurals, la Comunitat Valenciana es troba entre les regions més destacades en la contractació d’Internet rural subvencionat, liderant els esforços per tancar la bretxa digital a la regió. A diferència d’altres comunitats com Aragó, que presenta un baix índex d’adhesió al Programa ÚNIC rural (PUR), la Comunitat Valenciana està aprofitant al màxim les subvencions governamentals per millorar la connectivitat fins i tot en les regions més complicades. En total, la Comunitat Valenciana compra amb un alt rendiment en la contractació del PUR perquè obté el 14,4% de noves altes sobre un 8,8% de zones elegibles.

 

Eurona, responsable del 90% de les noves altes del programa, està intensificant els seus esforços per eliminar la bretxa digital en regions amb menor penetració, buscant la col·laboració d’entitats locals i organitzacions empresarials per implementar programes d’informació i comunicació en aquests territoris. Aquest impuls estratègic busca maximitzar l’adopció d’Internet rural subvencionat i accelerar la reducció de la bretxa digital a la Comunitat Valenciana i a la resta d’Espanya.

 

Més informació en la pàgina web de Eco de Teruel.