6.232 dels 8.131 municipis espanyols han perdut població en el segle XXI. Nou comunitats autònomes, entre elles la Comunitat Valenciana, estan especialment afectades per aquesta minva demográfica que té un efecte important sobre el teixit productiu de les seues localitats. I 13 milions de persones, segons la Secretaria d’Estat per a l’Avanç Digital, no tenien connexió a Internet abans de la pandèmia, destacant el factor geogràfic com a clau entre els diferents motius de la bretxa digital. En 2019, d’acord amb Eurostat, un 10% de les zones rurals no tenien cap cobertura i un 41% només tenien banda ampla de 30 MB.

En aquest context, la digitalització s’obri pas com a solució per tal de revitalitzar aquests nuclis poblacionals a mig termini. A més, la pandèmia ha consolidat el creixement del teletreball, que salva el principal hàndicap de les zones despoblades, la seua llunyania respecte de les grans ciutats on es concentra la major oferta de treball. En aquest anàlisi publicat a Dirigentes Digital s’exposen més claus del moment actual en què es troba la digitalització al món rural.