En els últims deu anys, la digitalització financera en la ruralitat espanyola ha avançat significativament, segons dades de l’INE. En 2013, només el 39,8% dels residents en municipis menuts utilitzava la banca electrònica amb freqüència, mentre que en 2023 aquest percentatge va ascendir al 66,4%. Aquest increment del 26,6% es tradueix en una major inclusió financera en àrees rurals, tancant la bretxa amb les grans ciutats. Fins i tot en municipis més grans, d’entre 10.000 i 20.000 habitants, l’adopció de la banca digital ha augmentat del 47,3% al 67,6% en el mateix període.

 

La reducció de la bretxa entre grans ciutats i àrees rurals és notable, amb un canvi de 12,2 punts percentuals a favor de les ciutats en 2023, en comparació amb les dades prèvies a la pandèmia. Aquest fenomen reflecteix com la digitalització financera està democratitzant l’accés als serveis bancaris a tota Espanya. Aquesta tendència és crucial per promoure la inclusió financera i garantir el desenvolupament econòmic i social equitatiu, permetent que totes les persones es beneficien de les oportunitats que ofereix la tecnologia financera digital.

Més informació en Funcas.