La inclusió digital consisteix en facilitar l’accés a les tecnologies i serveis digitals a qui altrament no tindrien accés, a més del desenvolupament de les habilitats necessàries per utilitzar-les. En una societat on el procés de transformació digital està molt avançat, cal la inclusió perquè ningú no es quede enrere.

 

Aquesta pràctica i suport redueix la bretxa digital i permet que les persones en situació de risc d’exclusió social tinguen els mateixos recursos i puguen participar en la vida econòmica, social i cultural amb les mateixes oportunitats i, així, reduir la desigualtat en l’accés i ús de les TICs.

 

Més informació en la pàgina web de Telefònica.