La Comissió Mixta de Seguiment de la Càtedra de Bretxa Digital i Territori de la Universitat Jaume I es va reunir ahir dimecres dimecres, 15 de desembre, amb la participació de Maria Muñoz, directora general per a la Lluita contra la Bretxa Digital; David Cabedo, vicerector adjunt de Transferència, Innovació i Emprenedoria de l’UJI; Vicent Querol, director de la Càtedra i David Beltrán, del Programa de Mecenatge i Patrocini de l’UJI, a més de Francisca Inés Hernández, cap de Servei de l’Observatori de la Societat Digital i Ana Maria Guerrero, técnica de l’Observatori. A la reunió, entre altres qüestions, s’ha informat sobre l’activitat i resultats de la tasca de la Càtedra durant l’exercici de 2021.

 

A la reunió, els assistents han repassat amb detall les activitats de la Càtedra durant l’any 2021, vinculades bàsicament a dues línies de treball: d’una banda, l’observació dels contextos, col·lectius i espais de major vulnerabilitat a la bretxa digital en les zones rurals de la Comunitat Valenciana en temps de Covid-19, i d’un altra, l’estudi de models com el de Smart Villages (pobles intel·ligents), la seua transformació d’usos quotidians i el seu impacte sobre la bretxa digital a les àrees rurals.

 

En l’àmbit de la recerca, a més d’analitzar el model Smart Village, la Càtedra ha donat suport al disseny de l’enquesta 2001 de l’Observatori de la Bretxa Digital de la Comunitat Valenciana, i ha desenvolupat una investigació per a la identificació de col·lectius i contextos de vulnerabilitat en termes de bretxa digital. D’altra banda, pel que fa a activitats de difusió, s’han organitzat diversos webinars, com ara el de presentació de l’informe 2020 de la Càtedra, o un altre dedicat a bones practiques en Smart Villages.

 

La Càtedra de Bretxa Digital i Territori té com a objectiu orientar polítiques i accions perquè ningú en el medi rural es quede enrere en la gran transformació tecnològica i actitudinal que vivim. Fruit de la col·laboració entre l’UJI i la Direcció General de la Lluita contra la Bretxa Digital de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, la Càtedra desenvolupa accions d’investigació, formació i difusió per avançar cap a una inclusió plena: més justa, accessible i democràtica dels diversos espais del territori valencià.