La rectora de la Universitat Jaume I de Castelló, Eva Alcón, i la consellera d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital de la Generalitat Valenciana, Carolina Pascual, han signat un conveni de col·laboració entre les dues institucions per a la creació de la Càtedra de Bretxa Digital i Territori a la universitat pública de Castelló amb l’objectiu de fomentar activitats de formació, divulgació i investigació en aquesta matèria per a evitar noves formes d’exclusió i que les TIC estiguen a la disposición de tota la ciutadania.

La finalitat de la nova càtedra és la de realitzar activitats per a potenciar el coneixement, analitzant des de diferents perspectives les causes socioeconòmiques, les conseqüències i les possibles solucions sobre la bretxa digital territorial, en el marc de les accions de l’Observatori de Bretxa Digital i de l’Agenda Digital de la Comunitat Valenciana, amb el proposit d’avançar en el desenvolupament de la societat digital com a motor de la inclusió social. Serà dirigida pel professor Vicent Querol, de l’Àrea de Sociologia.

La primera autoritat acadèmica, Eva Alcón, ha subratllat la importància de «reduir qualsevol bretxa digital, també la que afecta el territori, i garantir així el desenvolupament d’una societat digital inclusiva basada en la igualtat d’oportunitats». Alcón ha destacat la necessitat d’analitzar les causes, estudiar les conseqüències i, sobretot, aportar solucions per a garantir l’accés en igualtat de condicions a tot el territori, tasques que es desenvoluparan a través d’aquesta nova càtedra.

Per la seua part, la consellera Carolina Pascual ha assegurat que la nova càtedra servirà per a equilibrar tant l’accés, com les competències i els usos de les TIC i reduir aquesta «triple bretxa» que esdevé en els espais rurals i que «ha de ser superada mitjançant les polítiques adequades». En la seua opinió, el desenvolupament territorial està vinculat amb l’accés a la banda ampla i per això ha considerat prioritària «l’obertura de les zones rurals a aquesta connectivitat».

L’UJI propiciarà la trobada i la participació de tots els sectos afectats en aquest àmbit, especialmente dels sectors vulnerables; proveirà d’informació de caràcter qualitatiu i quantitatiu l’Observatori de Bretxa Digital; elaborarà publicacions de divulgació del coneixement en materia de bretxa digital per a millorar l’accés de la ciutadania no experta al coneixement, i promourà i participarà en activitats de difusión especifiques.

Així mateix, la universitat pública de Castelló realitzarà tasques d’assessorament en la planificación de l’acció normativa i documents estratègics en l’àmbit de la societat digital i avaluarà l’impacte en la societat de les polítiques i mesures que afecten els grups de població identificats com a vulnerables a la bretxa digital i proposarà solucions concretes i susceptibles d’aplicació per a previndre i reduir la bretxa digital.

Per al compliment dels compromisos i seguiment d’aquest conveni, es constituirà una comissió mixta de seguiment i control, que estarà composta per tres membres de cadascuna de les entitats signants del conveni, designades per cadascuna en funció de les matèries a tractar i que proposarà el nom de la persona que ocuparà la direcció i que serà nomenada per la rectora de l’UJI. La càtedra serà finançada per la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital i formarà part de la comissió d’experts de l’Observatori de Bretxa Digital.

En l’acte de la firma han participat, a més de la rectora i la consellera, el vicerector de Planificació, Coordinació i Comunicació, Modesto Fabra; el vicerector d’Investigació i Transferència, Jesús Lancis; i el director de la càtedra, Vicent Querol, per part de l’UJI; i el secretari autonòmic dd’Innovació i Transformació Digital, Jordi Juan; i la directora general per a la Lluita contra la Bretxa Digital, María Muñoz, per part de la Conselleria.

Xarxa de Càtedres de Bretxa Digital
La Generalitat ha subscrit convenis amb les cinc universitats públiques valencianes per a la creació de la Xarxa de Càtedres de Bretxa Digital. La creació d’aquestes cinc càtedres permetrà analitzar la bretxa digital des de les seues diferents perspectives, fomentant activitats de recerca, anàlisi i divulgació sobre les diferents bretxes digitals, des del punt de vista de l’accés, les competències digitals i el bon ús de les TIC.