Segons l’informe ‘Com l’Espanya buidada plena el seu temps en Internet’, de l’empresa de telecomunicacions Eurona, s’estima que 2 de cada 10 habitants del medi rural no tenen accés a Internet. Aquesta bretxa s’ha accentuat més durant la pandèmia, on es va veure clarament com el consum electrònic en 2020 fou un 10% menor en el camp que en la ciutat.

 

La manca d’infraestructures necessàries és la responsable d’aquesta bretxa tan visible, que causa que el món rural s’adapte de forma més lenta a les principals tendències de consum a Internet. A aquesta bretxa es sumen a més altres com els hàbits de compra, ja que, per exemple, un 24,4% de la població total espanyola ha comprat algun viatge per la web, mentre que en els municipis de menys de 5.000 habitants aquesta xifra no arriba als 14,2%.

 

Un altre exemple clar és el ús de les xarxes, on el 74% de la població en conjunt va accedir-hi en 2020 front a un 67% de la població rural. 

Més detalls a aquest article de Cinco Días.