Amb l’objectiu de revitalitzar la vida a l’Espanya Buidada s’estan posant en marxa múltiples iniciatives públiques i privades. L’abandó d’aquests territoris té conseqüències tant per a aqueixes àrees, que tan sols compten amb els serveis més bàsics en el millor dels casos, com per a les zones urbanes, amb poblacions cada vegada majors. 

 

Un exemple d’una iniciativa nascuda des de la digitalització que combat la despoblació és Apadrina un olivo. Està aconseguint revertir l’èxode rural d’Oliete (Terol) en recuperar les oliveres centenàries, la qual cosa dona treball per als habitants (una almàssera i una conservera) i fins i tot atrau nova població. A més, des d’octubre de 2021,amb el projecte Despertadores rurales inteligentes aposten pel creixement rural per a posar en valor els recursos del territori i aconseguir així el que ells veuen com “un Silicon Valley Rural

Més informació en la pàgina web de Revista Haz.