D’acord amb les dades més recents, corresponents a 2023, s’ha observat un augment significatiu en l’ús de la banca electrònica per part dels espanyols que resideixen en municipis amb menys de 10.000 habitants, assolint el 66,4%. Un aspecte crucial del procés de digitalització financera és assegurar que siga inclusiu, evitant l’exclusió financera de certs individus o territoris, tal com han destacat els reguladors en múltiples ocasions.

 

Les dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) revelen avanços significatius en l’ús de la banca digital per part dels residents en àrees rurals en els últims anys, tancant la bretxa entre les grans ciutats i les poblacions més menudes. En 2013, només el 39,8% dels habitants en municipis de menys de 10.000 habitants utilitzaven freqüentment la banca electrònica, mentre que en 2023 aquest percentatge es va elevar al 66,4%, la qual cosa representa un augment del 26,6%. Aquesta tendència es reforça encara més al considerar únicament als usuaris d’Internet, amb un 71% d’adopció.

 

A més, s’ha observat un augment significatiu en l’ús de la banca digital en municipis lleugerament més grans, amb poblacions d’entre 10.000 i 20.000 habitants. En aquest cas, l’adopció de la banca digital ha augmentat del 47,3% al 67,6% en els últims deu anys, la qual cosa representa un augment del 20,3%. Aquests avanços han contribuït a reduir la bretxa entre les grans ciutats i els municipis més menuts. Per exemple, abans de la pandèmia, la bretxa era del 12,2% a favor de les grans ciutats, però en 2023 es va reduir al 9,4%.

 

Aquestes dades reflexen com l’ús de la banca digital està guanyant terreny en tot el territori espanyol, sense distinció significativa segons la grandària del municipi de residència.

Més informació en l’article de Funcas, Fundación de las Cajas de Ahorro.