El projecte e-IRIS: adquisició i impuls de capacitats digitals i ciutadanes es tracta d’una iniciativa de la societat civil que vol combatre la desigualtat tecnològica, una problemàtica que s’ha accentuat més en aquest període de pandèmia. La proposta s’ha presentat a la seu de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) com una mesura per ajudar a pal·liar la desigualtat social. 

 

Les investigadores de l’Institut d’Estudis Feministes i de Gènere Purificación Escribano de la Universitat Jaume I, Daura Sales i Alessandra Farné, participaran en aquest projecte tan necessari, impulsat en part per la pròpia FEMP, altres associacions i universitats, tant públiques com privades. El programa fomentarà sobre tot l’adquisició de competències digitals bàsiques en el marc europeu, i establirà les biblioteques com eix vertebrador, per la seua naturalesa accesible i comunitària.  

Vols descobrir més sobre aquest interessant projecte? Tens tota la informació en aquest article de Castellón Plaza.